Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το Γραφείο Εθελοντισμού του δήμου Διονύσου θα υλοποιηθεί πρόγραμμα "Παροχής συμβουλών οργάνωσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις", το οποίο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18 Ιουνίου. Οι συναντήσεις θα γίνονται Τετάρτες 5-9 το απόγευμα, στη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας (Μαραθώνος 10), κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα 2108004830-115&114 ή το email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tο πρόγραμμα αποβλέπει στη βελτίωση της επιχειρηματικής ικανότητας μέσα από την ανίχνευση προβλημάτων λειτουργίας και την υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης του εταιρικού τους οργανογράμματος, καταγραφής αρμοδιοτήτων κάθε θέσης, αναθεώρησης της διαδικασίας προμηθειών, επανεξέτασης συστημάτων αξιολόγησης - ανάπτυξης προσωπικού και αναγνώρισης - ανταμοιβής, βελτίωσης της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας κ.ά.

Εισηγήτρια του προγράμματος είναι η κα Μαρία Τρουμπέτα, η οποία διαθέτει γνώσεις και μεγάλη εμπειρία στο θέμα παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και έχει εργαστεί σε ανάλογη θέση σε ελληνική αλλά και μεγάλη ξένη πολυεθνική εταιρία.