Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ο.» και η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ αναμένεται να υλοποιήσουν την Δράση 14 «Δικτύωση μεταξύ αναπτυξιακών συμπράξεων και κοινωνική ευαισθητοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαραθώνος - Ραφήνας», με κωδικό ΟΠΣ «375846».

 

 

 

 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, η Α/Σ καλεί τους τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις για συνεργασία και συνένωση δυνάμεων. Το Σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση δεκαεννέα (19) δράσεων που στοχεύουν στα εξής:

 - Στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων με στόχο την δημιουργία θέσεων εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ως αποτέλεσμα της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών.

- Στην κατάλληλη προετοιμασία των ανέργων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ώστε να μπορέσουν αφενός να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, (ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων, και βελτιώνοντας παράλληλα τις εργασιακές τους δυνατότητες) και αφετέρου να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

- Στην δικτύωση μεταξύ των συμπράξεων, επιχειρήσεων και τοπικών φορέων για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.

Παραγόμενο προϊόν της πράξης θα είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η ενσωμάτωση εντός του κοινωνικού ιστού και της αγοράς εργασίας των ατόμων αυτών που αντιμετωπίζουν διαφορετικά και πολυδιάστατα προβλήματα ένταξης και παραμονής σε αυτά μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν.