Συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΔΑΠ είχαν την Πέμπτη 3΄Ιουλίου ο περιφερειακός σύμβουλος Αττικής Δημοσθένης Μπαρούτας, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Γλυκών Νερών και διπλωματούχος του ΕΜΠ Ευάγγελος Αλμπάνης και ο συνεργαζόμενος ερευνητής του "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ"  Αθανασόπουλος Παναγιώτης με τη διευθύντρια Σχεδιασμού της εταιρίας κα. Ε. Νεστορίδη,

με θέμα την ενημέρωση από πλευράς της ΕΥΔΑΠ σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιασμού της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υδάτων από τα ΚΕΛ στην Αττική, καθώς και τη διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης αυτού του σχεδιασμού και στην περιοχή των Μεσογείων μέσω της επικείμενης κατασκευής του ΚΕΛ Κρωπίας-Παιανίας. Στη συνάντηση η κα Νεστορίδη ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους τόσο για το κομμάτι του κεντρικού σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Αττικής, όσο και για το επιστημονικό μέρος που έχει να κάνει με την ασφάλεια, την ποιότητα αλλά και τη χρησιμότητα του επαναχρησιμοποιούμενου νερού.

Είναι διεθνώς διαπιστωμένο και έχει αποδειχθεί στην πράξη, ότι με τη διαθέσιμη τεχνολογία, είναι εφικτή η παραγωγή νερού υψηλής ποιότητας από την επεξεργασία των λυμάτων, ασφαλές για την υγεία των ανθρώπων και κατάλληλο για έναν μεγάλο αριθμό χρήσεων, όπως είναι η άρδευση καλλιεργειών (βρώσιμες και μη βρώσιμες καλλιέργειες) και χώρων αναψυχής (πότισμα γκαζόν, γηπέδων γκόλφ, πάρκων, προαυλίων κ.α.), η επαναφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα, η βιομηχανική χρήση, η περιβαλλοντική αναβάθμιση, η παραγωγή πόσιμου νερού και η αστική χρήση (πυροπροστασία, κλιματισμός). Πρωτοπόρος στην επαναχρησιμοποίηση θεωρείται η Πολιτεία της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, της οποίας οι κανονισμοί τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης και αποτελούν τη βάση για την κατάρτηση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου και άλλων χωρών.

Ήδη από το 1890 εφαρμόζεται η επαναχρησιμοποίηση στην Καλιφόρνια. Μεγάλη εμπειρία επίσης, έχουν να επιδείξουν και χώρες όπως το Ισραήλ, η Αυστραλία, κ.α. Στην Κύπρο για παράδειγμα το κράτος προτίθεται να αξιοποιήσει, ύστερα από τριτοβάθμια επεξεργασία, την μεγάλη ποσότητα των λυμάτων στις πόλεις του νησιού (25Mm3/έτος) για την άρδευση μεγάλων χώρων αναψυχής (κήποι ξενοδοχείων, πάρκα, γήπεδα γκόλφ κ.α.), ενώ επειδή το κόστος του επαναχρησιμοποιούμενου νερού θα είναι χαμηλό αναμένεται αύξηση των καλλιεργειών κατά 8-10%. Τα κριτήρια επαναχρησιμοποίησης στην Κύπρο είναι αυστηρότερα από αυτά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή ποιότητα των επεξεργασμένων υδάτων για άρδευση.

Για την Αττική τώρα, η ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, διαμόρφωσε τεχνική πρόταση για έργο επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών του ΚΕΛ Ψυττάλειας για αστική και περιαστική χρήση (άρδευση αστικού πρασίνου και βιομηχανική χρήση) Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

(α) Προχωρημένη Επεξεργασία των εκροών επί της νήσου Ψυττάλειας.

Οι εγκαταστάσεις θα διασφαλίζουν ποιότητα επεξεργασμένου νερού που θέτει η ΚΥΑ145116 ΦΕΚ 354Β/8-3-2011 "Καθορισμός Μέτρων, Όρων και Διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις", για αστική και περιαστική χρήση (πίν.3 της ΚΥΑ)  

(β) Υποθαλάσσια μεταφορά του ανακτημένου νερού από την Ψυττάλεια στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στη Νήσο Σαλαμίνας και στον Ακροκέραμο (Κερατσίνι) και σε συνέχεια στα έργα κεφαλής των δικτύων 

(γ) Δίκτυα (κεντρικοί αγωγοί, αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης)  για την μεταφορά και εξυπηρέτηση με ανακτημένο νερό των ακόλουθων περιοχών/χρήσεων:

- Νήσος Σαλαμίνα [άρδευση/δασοπροστασία/αστικές χρήσεις, με αξιοποίηση υφιστάμενου υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς σε Κυνοσούρα] - κλάδος μήκους περίπου 8,7 χλμ.

- Δήμοι περί την Ψυττάλεια (Πέραμα - Δραπετσώνα - Κερατσίνι- Πειραιάς, αστικές χρήσεις, αστικό/περιαστικό πράσινο) και προς περιοχής Σχιστό και όρος Αιγάλεω με προέκταση προς Σκαραμαγκά και Θριάσιο [ανάπτυξη περιαστικού πράσινου και δασοπροστασία όρους Αιγάλεω, βιομηχανικές χρήσεις στην ζώνη Σκαραμαγκά-Ασπροπύργου] - κλάδος μήκους περίπου 8 χλμ.

- Παραλιακό Μέτωπο Ολυμπιακών Έργων (Ν. Φάληρο) με προέκταση προς Μητροπολιτικό Πάρκο (Ελληνικό) [αστικές χρήσεις, ανάπτυξη πρασίνου, οικολογική αναζωογόνηση εκβολών Κηφισού] - κλάδος μήκους περίπου 18 χλμ.  & 2 χλμ. προς τον Ελαιώνα.

Το έργο αυτό, όπως μας ανέφερε ο διπλωματούχος του ΕΜΠ κ. Βαγγέλης Αλμπάνης θα:

- Παράσχει ανακτημένο νερό, αντί για πόσιμο, για τις ανάγκες αναδάσωσης και πυρόσβεσης στο όρος Αιγάλεω και στις δασικές περιοχές της Σαλαμίνας.

- Παράσχει ανακτημένο νερό, αντί για πόσιμο, για την άρδευση πάρκων και αστικής χρήσης στην Σαλαμίνα και στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Πειραιά, Φαλήρου, Ελληνικού-Αργυρούπολης.

- Δράσει βοηθητικά ως προς την εξισορρόπηση του υδατικού ισοζυγίου στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, το οποίο σήμερα είναι αρκετά επιβαρυμένο.

- Εξυπηρετήσει οικονομικά τις αστικές και βιομηχανικές ανάγκες, με αντίστοιχη αποσυμφόρηση της άντλησης υπόγειων υδάτων σε περιβαλλοντικά κρίσιμες περιοχές όπως είναι το Θριάσιο και το παραλιακό μέτωπο. 

- Οδηγήσει στη δημιουργία της υποδομής και των προϋποθέσεων για την σταδιακή ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου ανακτημένου νερού στην Αττική.

- Έχει μόνιμες θετικές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας που εντοπίζονται στη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του δικτύου ανακτημένου νερού, στην κατασκευή δευτερογενών δικτύων διανομής, συνδέσεων με τελικούς χρήστες και εσωτερικών εγκαταστάσεων χρήσης του ανακτημένου νερού σε οικοδομές, μαρίνες, αμαξοστάσια κ. α. 

Το έργο θα υλοποιηθεί από κοινού από την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΥΔΑΠ ως εξής:

- Κύριος του έργου και Δικαιούχος της Χρηματοδότησης θα είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία θα μεριμνήσει για την μελέτη και κατασκευή των έργων.

- Η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα παραχωρηθεί στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και Περιφέρειας.